ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η εταιρεία ασχολείται με τον κλιματισμό και τον εξαερισμό.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 998219608
Δ.Ο.Υ.: Α' Πατρών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κλιματισμός - Εξαερισμός
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-995.790
ΦΑΞ: 2610-995.791
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σώμερσετ 4 - Ρίο Πατρών
Τ.Κ.: 26504
MAIL: info@aerokinisi.gr
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 36524516000